Egyetemi sport

Pályázati felhívás

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE (TFSE) SPORTÖSZTÖNDÍJ (2020-2021/ II. félév)

Pályázati felhívás
Formanyomtatvány

MINDEN NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓ számára, aki a TFSE valamelyik szakosztályában aktívan sportol (azaz állami ösztöndíjas és költségtérítéses hallgatóknak is).

A Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete pályázatot tesz közzé a Testnevelési Egyetem hallgatói részére kiemelkedő sporttevékenységük támogatására, ösztönzésére. Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet!

Az érvényes pályázat az alábbiakat tartalmazza hiánytalanul:
1. pályázati adatlap

A pályázatok leadási határideje: 2021. év 02. hó 15. (hétfő)

Leadás módja: SZEMÉLYESEN, munkaidőben (8:30-16:30) a TFSE Irodában (K2 épület 2. emelet) vagy POSTAI ÚTON: 1123 Budapest Alkotás utca 44. a TFSE-nek címezve.

Az ösztöndíjpályázaton nyertes hallgató az Egyetem és a TFSE együttműködési megállapodása alapján vállalja, hogy az érintett szakosztály sportszakmai munkájában, ideértve az edzéseket és a versenyeket, az ösztöndíjazott időszakban részt vesz.
Amennyiben a hallgató nem teljesíti a meghatározott feltételeket, a szakosztályvezető javaslattal élhet a TFSE elnöke felé. A rektor az elnök kérelmére elrendelheti az ösztöndíj folyósításának felfüggesztését vagy megszüntetését.

A pályázatok elbírálása: 
A jogosultak körére, a támogatás összegére – és ennek szakosztályok, illetve nyertes pályázók közötti felosztására – a TFSE Sportszakmai bizottsága tesz javaslatot, amit az Egyesület elnöke terjeszt a rektor elé minden hónap végéig. A támogatás megítéléséről a rektor dönt. Pályázati időszakban csak az lehetett támogatott, aki a megadott határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be.

Fellebbezni írásban, az eredmények nyilvánosságra hozatalának napjától számított 15. napig lehet a Testnevelési Egyetem Felülbírálati Bizottsága felé!

Budapest, 2021. január 18.

Németh Lajos s.k.
elnök
TFSE