Egyéb kategória Egyetemi sport

MEGHÍVÓ – Pandémia testnevelés

Az elmúlt időszak az élet minden területén komoly kihívások elé állított mindannyiunkat, ez alól nem kivétel az egyetemi testnevelés sem. A MEFS Sportszakmai és Képzésfejlesztési Bizottsága a kialakult helyzetre való tekintettel választotta konferenciájának témájává a „Pandémia testnevelést”. A konferencián az egyes egyetemek bemutatják tapasztalataikat, jó gyakorlataikat.

A továbbképzés 2021. május 26-án 10.00 órától lesz online formában, melynek linkje itt érhető el:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA4YmEzODUtMmJiMC00ZGUwLWFiZTgtYTY4OWE3YmNhYzZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea28e33-0b6b-4c2c-a208-ff402705b081%22%2c%22Oid%22%3a%22a4320eac-f55b-4e99-8c29-c0bb3eb1a587%22%7d

A továbbképzésen való részvételért a MEFS tanúsítványt állít ki.

MEGHIVO_Pandemia_testneveles

Facebook

Szakmai Partner

Kiemelt támogató

Kövess minket mindenhol!