Egyéb kategória

Meghívó a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesületének küldöttgyűlésére

Tisztelt Egyesületi Tagok!

A Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesületének elnöksége 2021. május 27-én, csütörtökön 12:30-ra összehívta a TFSE küldöttgyűlését a Testnevelési Egyetem K épületének Róma (C201) termébe.

A küldöttgyűlés, a kiírt időpontban hatályos járványügyi szabályozás függvényében online (Microsoft Teams) vagy személyes részvétel mellett kerül megtartásra.

A napirendi pontok a következők:

1. Döntés a 2020. évi beszámoló elfogadásáról
2. Döntés a 2021. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadásáról
3. Tisztújítás
4. Alapszabály módosítása
5. Egyebek

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket később küldjük meg a szakosztályok részére.

Felhívjuk a Tisztelt Szakosztályvezetők figyelmét, hogy a TFSE Alapszabályának 6.3.1-es pontja alapján, a szakosztály taglétszámtól és tagozattól függetlenül szakosztályonként 1 fő küldöttet delegálhat. Kérem, hogy a küldöttek a csatolt delegáló lapot kitöltve és a szakosztályvezető által aláírva hozzák magukkal az ülésre!

Abban az esetben, ha a küldöttgyűlés nem határozatképes, az Alapszabály 6.3.5.2-es pontja alapján 2021. május 27-én 13:00 perckor megismételt ülést tartunk az eredeti napirendi pontokkal. A megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben határozatképes, amennyiben a szavazásra jogosultak közül legalább 1/3-a jelen van.

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Üdvözlettel:

Budapest, 2021. május 12.

Németh Lajos

elnök