A Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

A TFSE jelentőségét intézményünk történetében jól jellemzi, hogy már a TF hivatalos évnyitója előtt pár nappal, 1925 december 5-én megtartották alapító közgyűlését. Akkor négy szakosztállyal, Testnevelési Főiskolai Sport Club (TFSC) néven kezdte meg működését, hallgatói irányítással. Elsődleges célja nem titkoltan az volt, hogy gyakorlati helyszínként szolgáljon a hallgatóknak, illetve sportolási lehetőséget biztosítson számukra. Időközben fokozatosan kapcsolódtak be az oktatók is a szakmai munkába, és a szakosztályok száma is megduzzadt. Számos olyan szakmai anyag született az itt folyó kutatómunka eredményeként, melyek most is alapját képezik a tananyagnak. A történelmi események és különböző külső, illetve belső hatások miatt 90 év alatt rengeteg változáson ment keresztül az egyesület, a TFSE nevet végül 1958-ban rögzítették véglegesen. A Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete jelenleg 18 szakosztállyal működik, és továbbra is sportolási lehetőséget biztosít a hallgatók számára, valamint szakmai, illetve sportszakmai műhelyként működik a TF-el szoros együttműködésben.