OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Megkezdődött az érdemi munka

TFSE kézilabda-szakosztály félévkezdő találkozója
Budapest, 2017. február 13. 17.15 – 18.15


Az 1925-ben meginduló TFSE egyesülete rendkívül erős sporthagyományokkal rendelkezik,
ugyanakkor a korábbi időszak tendenciáinak megfordításához folyamatos és minőségi munkára van
szükség. A stratégiai cél, hogy az egyetem infrastruktúrájának megújulásának időpontjáig
folyamatosan emelkedjen a kézilabdázás színvonala, hogy az új létesítményekbe a Testnevelési
Egyetemhez méltó teljesítménnyel lépjenek be a megújuló kézilabda-csapatok.


Az értékes hagyományok követése

Az évkezdő 2017-es kézilabda-szakosztálygyűlésen az elmúlt időszak elemzése után a csapatok
előtt álló feladatok áttekintésére került sor. A találkozón hivatalos formában is bemutatkozhattak a
csapathoz érkező új szakemberek (pl. Szabó József szakosztályvezető) és játékosok.
Györfi János európai mesteredző bevezetőjében kifejtette: a kézilabda-szakosztály célja, hogy
bevonja a Testnevelési Egyetemen oktató, kutató, dolgozó, tanuló kiváló kézilabda-szakembereket a
közös munkába, hiszen hatalmas tudás halmozódott fel a sportágon belül, csak sokszor a segítő
szándék nem jutott el a „célterületre”, ezt a közeledést kívánja hatékonyan menedzselni az új
vezérkar.
A szakosztálygyűlésen a játékosok felé megerősítették a magas színvonalon megvalósított, pontos

és hiánytalan edzésmunka és mérkőzésteljesítmény, mintaadó viselkedés, etikai tartás
követelményét.
A TFSE csak a Testnevelési Egyetem kézilabdás hallgatói által emelkedhet fel ismét méltó helyére,
ahol megmutatkozhat az egyetemen oktatott gyakorlati kézilabdasport szakmai ereje, hatása. A jelen
szakmai igényessége megteremtheti a hallgatók jövőbeli munkalehetőségeit, alkotási területeit.
A Testnevelési Egyetem vezérkara, konkrétan Magyarország legeredményesebb kézilabda
mesteredzője, prof. dr. h.c. Mocsai Lajos rektor úr eljuttatott üzenetében azt az elvárását fogalmazta
meg, hogy a múlt hagyományához méltón a kézilabdasport ismét erősödjön meg az egyetemen.
A Testnevelési Egyetem csarnokának leégése következtében jelenleg a tartós teremhiány a
legnagyobb nehézség. A szakosztálygyűlésen a vezérkar megköszönte az edzőknek, játékosoknak
azt a türelmes munkát, amelyet sokszor egymás mellett, párhuzamosan végeztek, végeznek.
Az is kézenfekvő, hogy a megindult ösztöndíjrendszer mellett a jövőben a motiváló rendszereket
még fejleszteni kell, de ehhez elengedhetetlen az azt megelőző magas szintű sportteljesítmény!
A szakosztályvezetés tehát „új időszámításban” gondolkodik, a visszaszámlálás elkezdődött,
mindenki együtt készül a lelátókkal ellátott, nézőkkel teli új teremben megrendezendő kézilabdás
csarnoknyitóra!
A szakosztálygyűlésen elhangzott, hogy az elmúlt időszakban nagyobb figyelem irányult a
szakosztály új vezérkara részéről az edzés- és mérkőzéslátogatásokra. Természetesen a korábbi évek
erózióját nem könnyű rendbe hozni, visszaépíteni, de immár az önálló karakteres jövőképpel
rendelkező TFSE kézilabda-szakosztály képes elérni, majd meghaladni a korábban elért szinteket is.
A csapat megerősítése érdekében új játékosok érkeztek, de alapvetően a következő év felvételizői
közül várja a szakosztályvezetés az új tehetségek feltűnését. A szakosztály célja, hogy a létszám
bővülését a játéklehetőség bővülése is kövesse. A különböző versenyrendszerekben történő
részvétel szélesítésével mindenki megtalálja majd azt a feladatot, amelyet motiváltan, az adott
szintnek megfelelő erőbefektetéssel, időfelhasználásával szívesen végez. A kézilabda komplex,
rendkívüli értékekkel és hagyománnyal büszkélkedő sportág. Elhangzott az előadásokon,
hozzászólásokban, hogy a résztvevők hiszik, hogy a közeljövőben jelentősen nő a csapatba kerülés
presztízsértéke!
A szakosztályvezetés köszönetet mondott a TFSE vezérkarának, a kiváló munkatársaknak,
segítőknek az elvégzett heroikus munkáért, és meghatározta a közeljövő feladatait. A
szakosztályban dolgozó edzők előtt az edzésmunka további intenzifikálása, minőségivé tétele áll,
ehhez megkapnak minden szakmai segítséget. A rendelkezésre álló sportszakemberek készségesen
segítenek – szakmai igények szerint – egy-egy speciális részfeladat, modul elvégeztetésében. A
szakmai kooperáció, együttműködés új utakat nyit meg, új energiák szabadulnak fel.

Az utánpótlásban kiszélesítik az UP piramis alapjait és az egész komplex együttműködési palettát
(pl. KSI), hogy a továbbtanulni vágyó kézilabdások korán megismerkedhessenek a szakosztályban
zajló munkával.
A középiskolákkal felvették/felveszik a kapcsolatot, eljuttatva üzeneteiket az ebbe az irányba
továbbtanulni szándékozókhoz. A környező kerületek diákjait folyamatosan várják a TFSE
utánpótlásába!
Az egyetemi sport berkein belül a TFSE kézilabda-szakosztályának vezérkara értesítette az
egyetemeken tanuló hallgatókat is, hogy akik a kézilabda iránt érdeklődnek, és jelentős
sportszakmai alapokkal rendelkeznek, várják „csak” kézilabdázni is.
A kézilabda-szakosztály a továbbiakban a csapatok eredményeiről, a szakosztály életéről
rendszeresen híreket juttat el a „külvilág” felé, mert a TFSE célja, hogy az egyetemi sport eljusson
az egyetemi hallgatókhoz és a nagyközönséghez egyaránt.
A külföldi példák azt mutatják – pl. a szurkolói klubok –, hogy a kulturált szurkolásra és
természetesen a kimagasló sportteljesítményre mindig van igény. A régi TF -es atlétikai csarnok
karzatán mindig ültek egyetemisták, és buzdították csapataikat, ez lebeg ma is a szakosztályvezetés
szeme előtt, hiszen remek lelátók állnak majd rendelkezésünkre!
A TFSE kézilabda-szakosztályának vezérkara jelezte a találkozó alkalmával, hogy a kimagasló
teljesítményt nyújtó kézilabdázókat tartósan segít szakmai fejlődésében, ha eredményes munkájával
kiérdemli, erre garancia az egyetemen korábban és jelenleg is dolgozó mesteredzők egész sora.
A szakvezetés viszont várja a hallgatók, a HÖK, a TF MAG, stb. aktív bekapcsolódását, az aktív
szabadidő-eltöltés „kézilabdabarát” átalakítását! Kéri a hallgatókat, lépjenek be a kézilabdát
támogató szurkolói, támogatói körbe!
A szakosztály cserébe havonta (Kézilabda Est) a legkorszerűbb világ- és európai trendeket,
kézilabda-elméletet ismerteti szakemberei, játékosai és az érdeklődő támogatók előtt.
A kézilabda szakvezetés szeretné beépíteni munkájába az egyetem kutatásait, vizsgálati terepet
nyújtva a szakdolgozatukat, tudományos diákköri munkájukat, kutatásaikat, doktori
disszertációjukat írók számára.
Az új vezérkar részéről a találkozó alkalmával elhangzott, hogy a kézilabda szakág posztspecifikus
képzésekre, egyéni képzésekre, felmérésekre, edzőtábori bemutatókra ad lehetőséget az érdeklődő
edzőjelölteknek, testnevelőknek. Várják az érdeklődők jelentkezését.
Végül, de nem utolsósorban elhangzott, hogy a TFSE visszahívja, bevonja „kézilabdás
sporthálózatába” az egyetemen végzett kézilabda-szakembereket, erősítve ezzel a több mint 90 éves
egyetem és sportegyesület presztízsét.

 


„A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való
nemes küzdelem szimbóluma. (…) A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári
erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a
gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a “fair play”, a nemes küzdelem
szabályaira.”
Szent- Györgyi Albert

 

TFSE kézilabda-szakosztály félévkezdő találkozója

Vélemény, hozzászólás?